Do darmowej dostawy brakuje 100,00 

Polityka prywatności

Udostępnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani też w celu zawarcia umowy, o ile w tekście poniżej
nie podano innych informacji. Nie jesteś zobowiązana/-y do udostępnienia danych. Nieudostępnienie nie pociąga za sobą żadnych
konsekwencji. W odniesieniu do poniższych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie
zawiera odmiennych informacji.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.

Pliki dzienników serwerów

Można odwiedzać nasze strony internetowe, nie podając danych osobowych.
Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej przeglądarka użytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom usług
hostingowych / usługodawcom IT dane dotyczące korzystania, które zapisywane są w danych protokołu (tzw. plikach dzienników serwerów).
Do tych zapisanych danych należy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przesłana ilość danych i
dostawca wysyłający zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytułu uprawnionego interesu
dotyczącego zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty.

Dane użytkowników mogą być przy tym ewentualnie przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską; odnośne transfery danych
reguluje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Kontakt

Administrator

Skontaktuj się z nami, jeśli masz takie życzenie. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych: Raphael Porwol, Mühlenweg,
5, 58675 Hemer Deutschland, 004917664634694, info@lanellya.de

Kontakt z inicjatywy klienta za pośrednictwem e-maila

Jeśli z własnej inicjatywy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, będziemy zbierać Państwa dane osobowe (imię i
nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w takim zakresie, w jakim je Państwo podali. Przetwarzanie danych służy do przetwarzania
Państwa zapytania związanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi.
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie
ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO

Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na
nasz przeważający uzasadniony interes polegający na przetworzeniu Państwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku,
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Państwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte z
uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego

Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w
udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiązania kontaktu.
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie
ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO

Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na
nasz przeważający uzasadniony interes polegający na przetworzeniu Państwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku,
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, o ile nie wyraziłaś/-
eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

WhatsApp Business

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem WhatsApp, użyjemy wersji WhatsApp Business firmy WhatsApp Ireland Limited (4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; „WhatsApp”). Jeśli znajdują się Państwo poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, usługa ta jest świadczona przez WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem WhatsApp, użyjemy wersji WhatsApp Business firmy WhatsApp Ireland Limited (4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; „WhatsApp”). Jeśli znajdują się Państwo poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, usługa ta jest świadczona przez WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Przetwarzanie danych służy do przetworzenia Państwa zapytania związanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi. W tym celu
zbieramy i przetwarzamy Państwa numer telefonu komórkowego zapisany w aplikacji WhatsApp, jeśli został on podany, Państwa nazwisko i
inne dane w zakresie podanym przez Państwa. Do usługi wykorzystujemy końcowe urządzenie mobilne, w którego książce adresowej
zapisane są wyłącznie dane użytkowników, którzy skontaktowali się z nami za pośrednictwem WhatsApp. W związku z tym dane osobowe nie
są przekazywane firmie WhatsApp bez uprzedniej zgody użytkownika udzielonej firmie WhatsApp.
Państwa dane są przesyłane przez WhatsApp na serwery firmy Meta Platforms Inc. w USA.
Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).
Firma Meta Platforms Inc. posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie
ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na
nasz przeważający uzasadniony interes w szybkim i łatwym nawiązaniu kontaktu oraz odpowiedzi na Państwa zapytanie. W takim przypadku, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Państwa dane osobowe wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte z
uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych podczas korzystania z WhatsApp można znaleźć na
stronach https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service i https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Konto klienta Zamówienia

Konto klienta

Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawie obsługi
zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a
DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność
dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie następnie
usunięte.

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach

Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz
odpowiedzi na zapytania użytkowników. Udostępnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudostępnienie danych uniemożliwia zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy.
Dane są przekazywane na przykład wybranym przez użytkownika przedsiębiorstwom wysyłkowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, oferentom usług związanych z realizacją zamówienia oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach bezwzględnie przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza się do minimalnego poziomu.

Dane użytkowników mogą być przy tym ewentualnie przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską; odnośne transfery danych
reguluje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Opinie Reklama

Gromadzenie danych podczas dodawania komentarza

Podczas komentowania artykułu lub wpisu pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, treść komentarza) tylko w
udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie komentowania i wyświetlania komentarzy. Wysyłając
komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6
(1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność
dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje dane osobowe zostaną następnie
usunięte.

W przypadku publikacji Twojego komentarza upublicznione zostaje podane przez Ciebie nazwisko i wskazany przez Ciebie adres emailwypuszczony

Opinie klientów Shopauskunft

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z narzędzia badania satysfakcji klientów “shopauskunft.de” należącego do Händlerbund
Management AG (Kohlgartenstraße 11 – 13, 04315 Leipzig; “Shopauskunft”).
Po złożeniu zamówienia prosimy o zaopiniowanie i skomentowanie dokonanego u nas zakupu. W tym celu wyślemy do Państwa e-mail,
posługując się technicznym systemem bezpiecznego prawnie zapytania o opinię „Rechtssichere Bewertungsanfrage (RBA)”. Przetwarzamy
przy tym dane dotyczące Państwa zamówienia (numer zamówienia / numer rachunku, wartość zakupu i koszty wysyłki) oraz Państwa adres
poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO pod warunkiem udzielenia Twojej wyraźniej
zgody na dalsze przekazywanie danych, które Ciebie dotyczą, oraz otrzymywanie przypomnień w sprawie wyrażenia opinii. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu lub wysyłając do nas stosowną informację, przy
czym nie narusza to prawidłowości przetwarzania danych dokonywanego na podstawie udzielonej zgody do momentu jej wycofania.
Dalsze informacje o ochronie danych przy używaniu narzędzia Shopauskunft znajdziesz tutaj: https://www.shopauskunft.de/datenschutz

Widżet Shopauskunft

W naszą witryną internetową włączony jest widżet Shopauskunft. Służy to wyświetlaniu liczby i wyniku opinii otrzymanych dotychczas poprzez Shopauskunft i wykorzystywaniu ich w celach reklamowych. Wyświetlanie widżetu wymaga ze względów technicznych przesłania danych dotyczących Twojego korzystania z naszej witryny przez Twoją przeglądarkę internetową do serwera Shopauskunft i przechowywania ich w danych protokołów (tzw. plikach dzienników serwera) przez okres 7 dni. Do tych przechowywanych danych należą nazwa i URL pobieranego pliku, data i godzina pobrania, adres IP używanego komputera, witryna internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (URL wcześniej odwiedzanej strony), używana przeglądarka i w razie potrzeby system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy internetu.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na reklamowaniu naszych ofert poprzez przedstawianie otrzymanych już opinii klientów. Zapisywanie tych danych razem z
innych danymi osobowymi nie ma miejsca.

Używanie adresu e-mail w celu wysyłania newsletterów

Twój adres e-mail wykorzystujemy niezależnie od realizacji umowy wyłącznie dla własnych celów reklamowych do wysyłki newsletterów, o ile wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili
możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, wykorzystując w tym celu odpowiedni link w newsletterze lub
wysyłając do nas stosowną informację. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z bazy danych.

Korzystanie z MailPoet

W związku z wysyłką newslettera korzystamy z usługi Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86,
Irlandia; „MailPoet“) w ramach przetwarzania danych na zlecenie.
Informacje udostępnione nam przy subskrypcji newslettera (adres e-mail, ew. imię i nazwisko) przekazujemy dalej do rapidmail.
Przetwarzanie danych służy w celu wysyłki newslettera i jego analizy statystycznej.
Aby analizować kampanie prowadzone za pomocą newslettera, wysyłane newslettery zawierają grafikę o wymiarach 1×1 pikseli (piksele
śledzące) lub link śledzący. W ten sposób możemy stwierdzić, czy newsletter został otwarty i czy ew. klikano na zintegrowane linki. W tym
kontekście zbieramy dane osobowe użytkownika, takie jak np. adres IP, typ i urządzenie przeglądarki oraz czas. Z tych danych mogą być
tworzone pod pseudonimem profile użytkownika. Zbierane dane nie służą do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Dane te
wykorzystywane są wyłącznie do statystycznej analizy służącej ulepszaniu kampanii prowadzonych za pomocą newslettera.
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przeważający, prawnie uzasadniony
interes w stworzeniu konkretnego, skutecznego reklamowo i przyjaznego dla użytkownika systemu newslettera. Z przyczyn, które wynikają
ze szczególnej sytuacji użytkownika, ma on w każdej chwili prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych.
Szczegółowe informacje oraz deklarację o ochronie danych osobowych przez MailPoet można znaleźć pod adresem:
https://automattic.com/privacy/.

Korzystanie z Mailchimp

W związku z wysyłką newslettera korzystamy z usługi Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA
30308, USA; „Mailchimp”) w ramach przetwarzania danych na zlecenie.
Informacje udostępnione nam przy subskrypcji newslettera (adres e-mail, ew. imię i nazwisko) przekazujemy dalej do Mailchimp.
Przetwarzanie danych służy w celu wysyłki newslettera i jego analizy statystycznej.
Aby analizować kampanie prowadzone za pomocą newslettera, wysyłane newslettery zawierają grafikę o wymiarach 1×1 pikseli (piksele
śledzące) lub link śledzący. W ten sposób możemy stwierdzić, czy newsletter został otwarty i czy ew. klikano na zintegrowane linki. W tym
kontekście zbieramy dane osobowe użytkownika, takie jak np. adres IP, typ i urządzenie przeglądarki oraz czas. Z tych danych mogą być
tworzone pod pseudonimem profile użytkownika. Zbierane dane nie służą do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Dane te
wykorzystywane są wyłącznie do statystycznej analizy służącej ulepszaniu kampanii prowadzonych za pomocą newslettera.
Dane użytkowników przesyłane są z reguły na serwery Mailchimp w USA i tam przechowywane. Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma Mailchimp posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przeważający, prawnie uzasadniony
interes w stworzeniu konkretnego, skutecznego reklamowo i przyjaznego dla użytkownika systemu newslettera. Z przyczyn, które wynikają
ze szczególnej sytuacji użytkownika, ma on w każdej chwili prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych.
Szczegółowe informacje oraz deklarację o ochronie danych osobowych przez MailChimp można znaleźć pod adresem:
https://mailchimp.com/de/legal/data-processing-addendum/ oraz https://www.intuit.com/privacy/statement/.

Firmy wysyłkowe

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysyłkowym w celu informowania o statusie przesyłki
Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę podczas procedury
składania zamówienia. Przekazanie służy informowaniu Cię o statusie przesyłki za pośrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas lub do firmy transportowej
stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania.

Dostawcy usług płatniczych

Korzystanie z PayPal Express

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu płatniczego PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24
Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; “PayPal”).
Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie oferowania realizacji zapłaty poprzez serwis płatniczy PayPal Express. Włączenie tego serwisu wymaga, aby PayPal Express przy otwieraniu witryny internetowej gromadził, zapisywał i analizował dane (np. adres
IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja Twojego urządzenia). W tym celu mogą być też stosowane pliki cookie.
Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej.


Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG
(niemiecka ustawa o mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich
zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.


Z chwilą wyboru i skorzystania z PayPal Express dane wymagane do realizacji płatności przesyłane są do PayPal, aby umożliwić wykonanie
umowy za pośrednictwem wybranego przez Ciebie rodzaju płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z serwisu płatności PayPal Express można znaleźć w odpowiedniej
deklaracji ochrony danych pod adresem.

Korzystanie z usługi PayPal Check-Out

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Check-Out firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24
Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). Przetwarzanie danych służy temu, aby móc zaoferować Państwu płatność za pośrednictwem
serwisu płatniczego. W przypadku wyboru i korzystania z płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem
systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub “Zapłać później” za pośrednictwem systemu PayPal, dane
wymagane do realizacji płatności są przekazywane do systemu PayPal, w celu realizacji umowy z Państwem za pomocą wybranej metody
płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Karta kredytowa przez PayPal, polecenie zapłaty przez PayPal & “Zapłać później” przez PayPal

W przypadku poszczególnych metod płatności, takich jak karta kredytowa za pośrednictwem PayPal, polecenie zapłaty za pośrednictwem
PayPal lub “Zapłać później” za pośrednictwem PayPal, PayPal zastrzega sobie prawo do uzyskania w razie potrzeby informacji kredytowych
na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem agencji informacyjnych/wywiadowni gospodarczych. W tym celu
PayPal przekazuje dane osobowe wymagane do oceny kredytowej wywiadowni gospodarczej i wykorzystuje otrzymane informacje o
statystycznym prawdopodobieństwie zaległości w płatnościach do podjęcia ważonej decyzji o uzasadnieniu, realizacji lub zakończeniu
stosunku umownego. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i których obliczenia obejmują dane adresowe. Państwa uzasadnione interesy są uwzględniane zgodnie z przepisami prawa. Przetwarzanie danych służy ocenie kredytowej w celu zainicjowania umowy.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 UST. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zakresie ochrony przed
niedotrzymaniem terminu płatności, gdy PayPal dokonuje płatności zaliczkowych. W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1
lit. f RODO, powiadamiając firmę PayPal. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy za pomocą żądanego przez Państwa sposobu
płatności. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta z wybraną przez Państwa formą płatności.

Inni lokalni usługodawcy

W przypadku płatności za pomocą metody płatności innego lokalnego usługodawcy dane wymagane do realizacji płatności są przekazywane
do PayPal. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W celu realizacji tego typu płatności dane mogą być
następnie przekazywane przez PayPal do odpowiedniego usługodawcy. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Innymi lokalnymi usługodawcami mogą być na przykład:

  • Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy)
  • giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem)

Zakup na rachunek przez PayPal

W przypadku płatności za pomocą metody płatności zakup na rachunek, dane niezbędne do realizacji płatności są najpierw przekazywane
do PayPal. W celu realizacji tej metody płatności dane zostaną następnie przekazane przez PayPal do Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-
29, 10587 Berlin; “Ratepay”), aby móc zrealizować umowę z Państwem za pomocą wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W razie potrzeby Ratepay przeprowadza kontrolę kredytową na podstawie procedur matematyczno-
statystycznych z wykorzystaniem instytucji informacyjnych/wywiadowni gospodarczych zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Przetwarzanie danych służy ocenie kredytowej w celu zainicjowania umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w ochronie przed niedotrzymaniem terminu płatności, gdy Ratepay dokonuje płatności zaliczkowych. Więcej informacji na temat ochrony danych i tego, z jakich instytucji informacyjnych/wywiadowni gospodarczych korzysta Ratpay, można znaleźć na stronach https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ i https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych podczas korzystania z systemu PayPal można znaleźć w powiązanym
oświadczeniu o ochronie danych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Pliki cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej,
wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła witrynę internetową, w systemie
operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną
identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania witryny internetowej.

Pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem tych plików. Dzięki wybraniu
odpowiednich ustawień technicznych na Twojej przeglądarce internetowej otrzymujesz informację przed wstawieniem plików cookie i możesz
decydować o przyjęciu każdego z nich z osobna oraz uniemożliwić ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które już zostały
zapisane, można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich
funkcji niniejszej witryny internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.
Pod podanymi poniżej linkami możesz zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w
najważniejszych przeglądarkach.
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-
2a946a29ae09
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicznie niezbędne pliki cookie

O ile w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano żadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbędne pliki
cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta była efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjaźniejsza dla użytkownika. Ponadto pliki cookie
umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki również po przejściu na inną stronę oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje
naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie
rozpoznana również po przejściu na inną stronę.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG (niemiecka ustawa o
ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych). Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO na podstawie naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnego działania witryny
internetowej oraz kształtowania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla użytkownika.
Z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6
(1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

Śledzenie reklam


Używanie tagu Pinterest


Na naszej stronie internetowej używamy tagu Pinterest firmy Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin
2, Irlandia; „Pinterest”).
Funkcja ta służy do celowanego przyciągania osób odwiedzających stronę z reklamą dostosowaną do indywidualnych zainteresowań w sieci
społecznościowej Pinterest. W tym celu na stronie internetowej został implementowany tag konwersji serwisu Pinterest. W przypadku
odwiedzin strony internetowej tag ten umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Pinterest. W ten sposób na serwer
Pinterest trafiają informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Pinterest przyporządkowuje te informacje do
Państwa osobistego konta użytkownika na portalu Pinterest, kiedy są Państwo zalogowani w sieci społecznościowej. W czasie, gdy
odwiedzają Państwo Pinterest, zostaną Państwu wyświetlone spersonalizowane reklamy promujące, które zostały dostosowane do Państwa
zainteresowań. Jeśli trafili Państwo na naszą stronę internetową poprzez Pin w sieci społecznościowej Pinterest, na Państwa komputerze
zostanie zainstalowany plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają danych
osobowych i tym samym nie służą do personalnej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na naszej witrynie, a plik cookie
jeszcze nie wygasł, wraz z Pinterest możemy rozpoznać, że kliknął on na Pin i został przekierowany na tę stronę. Informacje, które są
gromadzone przy pomocy pliku cookie do śledzenia konwersji, służą do opracowania statystyk konwersji i tym samym do optymalizacji naszej strony internetowej. Mogą być przy tym przetwarzane m.in. następujące informacje: całkowita liczba użytkowników, którzy kliknęli na jeden z naszych Pinów i zostali przekierowani na naszą stronę internetową, podstrony odwiedzane na naszej stronie internetowej (np. strony z kategoriami lub produktami), zapytania wyszukiwania na naszej stronie internetowej, zawartość Państwa koszyka, zakończone transakcje.
Państwa dane mogą ewentualnie zostać przesłane do USA. Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony
danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma Pinterest nie posiada certyfikatu TADPF. Przekazywanie danych odbywa
się między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych, dostępne pod
adresem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clausesscc_en.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG
(niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać
swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez Pinterest, związanych z tym Państwa praw i możliwości ochrony prywatności są dostępne we wskazówkach Pinterest dotyczących ochrony danych osobowych pod
adresem: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Wtyczki


Korzystanie z YouTube


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube“).YouTube to przedsiębiorstwo powiązane z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; “Google”).
Funkcja pozwala wyświetlać na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce pływającej (iFrame). Jednocześnie aktywna jest opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie będzie zapisywać informacji o osobach odwiedzających stronę internetową. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostaną przekazane do YouTube i tam zapisane. Twoje dane mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych. Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma YouTube posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG
(niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać
swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, związanych z tym Twoich praw i
możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych
(https://www.youtube.com/t/privacy).


Używanie czcionek Google


Na naszej stronie internetowej stosujemy czcionki Google firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;
„Google”).
Przetwarzanie danych służy jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. W celu załadowania czcionek podczas
wywoływania strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Google. Przetwarzane i przekazywane do Google są przy tym m.in. adres IP
użytkownika oraz informacje dotyczące używanej przez niego przeglądarki. Dane te nie są łączone z Państwa kontem Google. Państwa dane
mogą ewentualnie zostać przesłane do USA. Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, TransAtlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma Google posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania
europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG
(niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać
swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć na
stronach https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://developers.google.com/fonts/faq.


Używanie czcionek Adobe


Na naszej stronie internetowej stosujemy czcionki Adobe firmy Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business
Campus, Dublin 24, Irlandia; „Adobe”).
Przetwarzanie danych służy jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. W celu załadowania czcionek podczas
wywoływania strony zostaje nawiązane połączenie z serwerami Adobe. Przetwarzane i przekazywane do Adobe są przy tym m.in. adres IP
użytkownika oraz informacje dotyczące używanej przez niego przeglądarki i systemu operacyjnego. Państwa dane mogą ewentualnie zostać
przesłane do państw trzecich, np. do USA i Indii. Transferów danych do Indii nie reguluje żadna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca
odpowiedni stopień ochrony. Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data
Privacy Framework (TADPF). Firma Adobe posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad
ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG
(niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać
swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć na
stronach https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html i https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.


Prawa osób, których dane dotyczą, i okres przechowywania danych


Okres przechowywania zapisanych danych


Po całkowitej realizacji umowy dane zostają zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a następnie z uwzględnieniem
ustawowych, a w szczególności wynikających z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po upływie terminu
usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.


Prawa osoby zainteresowanej


Jeżeli spełnione są wymogi ustawowe, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości transferu danych.
Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przysługuje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera się na art. 6 (1) f DSGVO,
jak również na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpośredniej.


Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego


Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.
Skargę można złożyć m.in. do właściwego dla nas organu nadzorczego, do którego można się zwrócić korzystając z następujących danych
kontaktowych:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de


Prawo sprzeciwu


Jeśli podstawę opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO,
użytkownik ma prawo sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego
szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy mogli udowodnić bezwzględne przyczyny
przetwarzania nienaruszające ochrony, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy
dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


ostatnia aktualizacja: 13.07.2023

Scroll to Top