Do darmowej dostawy brakuje 100,00 

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Raphael Porwol
La Nellya
Mühlenweg 5
58675 Hemer
Niemcy
Telefon: 017664634694

E-Mail: info@lanellya.de

VAT UE.: DE 3291796329179632

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie
https://ec.europa.eu/odr.

Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów

Od 23.04.2020 jesteśmy członkiem inicjatywy “FairCommerce”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.

Scroll to Top